Αυτοματοποιημένες Γραμμές Μεταφοράς

Σε όλες τις κατασκευές γραμμών μεταφοράς της εταιρείας μας, μπορεί να εφαρμοσθούν πάσης φύσεως αυτοματισμοί με PLC (αισθητήρες, φωτοκύτταρα, scanner αναγνώρισης κ.ά.). Παρέχουμε πλήρως αυτοματοποιημένες και προγραμματιζόμενες γραμμές μεταφοράς, για τη γρήγορη και ασφαλή διακίνηση των προϊόντων σας.

-Αυτοματισμοί για εργονομική λειτουργία, εύκολο χειρισμό και ασφάλεια
-Εξασφαλίζουμε τη γρήγορη και ασφαλή διακίνηση των προϊόντων και των μονάδων μεταφοράς τους (κιβωτίων, παλετών κ.ά.) μέσα στο χώρο παραγωγής
-Αυτοματοποιημένες γραμμές μεταφοράς με έξυπνη τεχνολογία, με βάση τις ανάγκες του χώρου κάθε πελάτη και τις ιδιαιτερότητες των εκάστοτε βιομηχανικών προϊόντων
-Έλεγχος της κίνησης των μεταφορικών ταινιών με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας
-Εφαρμογές αυτοματισμών παντός τύπου, επί παραδείγματι για τη μεταφορά κιβωτίων από το χώρο αποθήκευσης στο σημείο φόρτωσης
-Αυτοματισμοί για την οικονομικότερη και ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία των μεταφορικών ταινιών (π.χ. ρύθμιση του ακριβούς χρόνου έναρξης λειτουργίας μιας μεταφορικής ταινίας, τοποθέτηση μπουτόν για την περίπτωση που απαιτείται η άμεση διακοπή της λειτουργίας της, καθώς και τοποθέτηση μπουτόν για την εκ νέου ενεργοποίηση της διαδικασίας)
-Αυτοματισμοί για τη διακοπή λειτουργίας της μεταφορικής ταινίας μετά από τη μεταφορά ενός προκαθορισμένου αριθμού προϊόντων