Ολοκληρωμένες & ποιοτικές λύσεις
Πανελλαδική εξυπηρέτηση

Στην εταιρεία Διακίνηση προβαίνουμε στις κατασκευές Συστημάτων Μεταφοράς και ειδικού εξοπλισμού βιομηχανικής χρήσεως. Σε εμάς θα βρείτε μεταφορικές ταινίες παντός τύπου, ταινιόδρομους, ραουλόδρομους, αλυσομεταφορείς, αναβατόρια και άλλα συναφή προϊόντα, καθώς και τα ανταλλακτικά τους. Με άρτια τεχνογνωσία και πολύχρονη εμπειρία, αναλαμβάνουμε, επίσης, την κατασκευή γραμμών INOX για την παραγωγή και τυποποίηση βιομηχανικών τροφίμων. Κατασκευάζουμε εξ ολοκλήρου συστήματα μεταφοράς και γραμμές INOX για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Όλες οι κατασκευές μας διακρίνονται για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και την εξαιρετική αντοχή τους. Αυτό, άλλωστε, μας κάνει να ξεχωρίζουμε στο χώρο, από το 1986, έτος ίδρυσης της εταιρείας μας.

Σε όλα τα συστήματα μεταφοράς, που κατασκευάζουμε, μπορούν να εφαρμοστούν αυτοματισμοί πάσης φύσεως. Στη Διακίνηση παρέχουμε πλήρως αυτοματοποιημένες και προγραμματιζόμενες γραμμές μεταφοράς, για τη γρήγορη και ασφαλή διακίνηση των προϊόντων σας. Μεταξύ άλλων κατασκευάζουμε:

 • Μεταφορικά συστήματα για προϊόντα συσκευασμένα ή χύδην, μικρού ή μεγάλου βάρους
 • Γραμμές μεταφοράς Inox
  – μεταφορικές ταινίες με ιμάντα
  – μεταφορικές ταινίες με πλαστικά πλέγματα
  – μεταφορικές ταινίες με Ερπύστριες
 • Ραουλόδρομους ισχύος ή βαρύτητας
  – παλετομεταφορείς
  – καμπύλες ισχύος με ιμάντα ή κωνικά ράουλα
  – αναβατόρια κάθετης μεταφοράς κ.λπ.

Συστήματα Μεταφοράς

Κατασκευή συστημάτων μεταφοράς και ειδικού εξοπλισμού βιομηχανικής χρήσεως.
Σε μας θα βρείτε μεταφορικές ταινίες παντός τύπου, ταινιόδρομους, ραουλόδρομους, αλυσομεταφορείς, αναβατόρια και άλλα συναφή προϊόντα, καθώς και τα ανταλλακτικά τους

Δείτε Περισσότερα

Κατασκευές Γραμμών Ιnox

Στην εταιρεία Διακίνηση αναλαμβάνουμε την κατασκευή γραμμών INOX για παραγωγή και τυποποίηση βιομηχανικών τροφίμων. Κατασκευές γραμμών εξ ολοκλήρου INOX για τη βιομηχανία τροφίμων, με γνώμονα την επίτευξη ποιοτικών κατασκευών, εξαιρετικής αντοχής!

Δείτε Περισσότερα

Αυτοματισμοί

Σε όλες τις κατασκευές γραμμών μεταφοράς μπορούν να εφαρμοστούν αυτοματισμοί πάσης φύσεως.
Στη Διακίνηση παρέχουμε πλήρως αυτοματοποιημένες και προγραμματιζόμενες γραμμές μεταφοράς, για τη γρήγορη και ασφαλή διακίνηση των προϊόντων σας

Δείτε Περισσότερα